Защита на Данните

Ние от FreeAndroidSpy се грижим за вашата поверителност и предприемаме мерки в посока защитата на вашата информация и данни. Четейки това, вие може да се информирате относно ключовите точки в нашите политики за сигурност. Някой детайли свързани със сигурността няма да бъдат разкрити защото това може да постави под риск вашата информация и данни.

Администратор на лични данни

Ние сме регистрирани като Администратор на Лични Данни и покриваме изискванията поставени от правителството и точката за Защита на Данните. Това означава, че ние сме оторизирани да съхраняваме данни на нашите сървъри. По този начин вие знаете, че данните се пазаят и, че вие сте единствения човек, който има достъп до тях. Никога няма да Ви питаме за вашата парола. Никога не казвайте потребителя и паролата си за достъп на трета страна.

Криптиране на данните

Услугата FreeAndroidSpy е изцяло свързани с данни. Когато данните се събират те се криптират и след това се трансферират до нашата подсигурена инфраструктура където всичките данни се съхраняват на криптиран носител на данни. Това означава, че данните не могат да попаднат в грешните ръце по време на трансферирането.

Само Вие сте този, който има достъп до вашите данни. Вие може да достъпите данните си само използвайки вашата подсигурена Лична Зона - това ще изиска вашия потребител и парола. Първоначалната парола за вашата защитена Лична Зона ще бъде автоматично генерирана от един от нашите сървъри. Препоръчително е да промените паролата си след като влезнете за пръв път във вашата Лична Зона и след това да я променяте периодично.

Дори нашите инженери не могат да видят данните ви. Само лицето, което разполага с потребителя и паролата може да се логне във вашата Лична Зона и да достъпи данните ви. Никаква информация няма да бъде споделяна с други. Изключение е когато вие сте се съгласили с това или когато се изисква по закон

Колокация

За да се подсигури по-високо ниво на сигурност ние използваме защитено място за колокация, в което помещаваме критични части от нашата инфраструктура.

Сигурност на Сървърите и допълнителни мерки

Често просто не е достатъчно сървърите да се обновяват или да се поддържа ограничен физически достъп до инфраструктурата. Редица мерки трябва да бъдат взети, много от които трябва да се изпълняват периодично. Препоръчително е да бъде нает и инженер/и по сигурността.

Също така е добре да се предприемат редица мерки включително, но не само: закърпване и финна настройка на приложенията и услугите, сепарация на привилегиите, взимане на отпечатъци на файловата система и водене на история, специализирани настройки (ориентирани към сигурността) на сервизния стек (изключване на ненужни функции и други), подсигуряване на ядрото на операционната система, внедряване на стриктни правила на защитната стена, превантивни мерки и много други.

Може да използвате любимата си търсеща машина за да се запознаете с техническите термини, които не са ви познати.