Криптирано съхранение на данните

В допълнение на използването на криптиране за качването на данни към Личната Зона ние също така използваме и криптиране когато съхраняваме данните.

Вашите данни могат да бъдат достъпени само чрез вашата Лична Зона чрез вашият Имейл адрес и парола. Никой друг не може да достъпи данните ви. Дори и нашите инженери, които работят по Личната Зона.

Ние няма да споделяме каквато и да е част от вашата информация с никого. Изключение е когато това се изисква от оторизирано лице.