Трябва ли Интернет Връзка за да работи FreeAndroidSpy?

Не и Да.

Всъщност проследявания мобилен телефон или таблет трябва да бъде свързан с Интернет само когато FreeAndroidSpy качва данни във вашата Лична Зона. FreeAndroidSpy ще качва данни периодично само когато има налична Интернет Връзка. По всяко друго време не се изисква Интернет Връзка на следения мобилен телефон или таблет.

Типа на Интернет Връзката не е от значение. Може да бъде Wifi, #G, GRPS или пък EDGE.