Как се определя каква е Операционната Система на мобилния телефон?

Съдържанието ще бъде налично скоро.