Какво е Личната Зона?

Личната Зона е защитен уеб сайт където вие може да видите данните събрани от наблюдаваните устройства. Вижте демонстрация.

Във вашата Лична Зона вие може да видите История на Местонахожденията и текущо GPS местонахождение на наблюдавания мобилен телефон, техните снимки и видеа. Вие също така може да наблюдавате целите адресни книги, инсталирани приложение както и детайлна информация относно устройството и много други.